Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Z kredytu mieszkaniowego , mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

  • kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

- budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

- przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

- nabycie nieruchomości mieszkalnej,

- przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,

- zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

- wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

- refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone powyżej,

- nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

- inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,

  • minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 10 000,00 zł,
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od:

- zdolności kredytowej kredytobiorcy,

- zweryfikowanej przez bank wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,

- wskaźnika LTV zaakceptowanego przez bank,

- zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przdsięwzięcie, w przypadku kredytów mieszkaniowych,

- rodzaju produktu.

  • okres kredytowania od 3 do 25 lat, spłata kapitału w ratach miesięcznych, odsetki naliczane i płatne miesięcznie.

Od dnia 15 lutego 2017 do 15 sierpnia 2017 obowiązuje promocja kredytu mieszkaniowego, informacje na temat promocji zawarte sa w regulaminie.

Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl