Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja – EKO Hipoteka!

Aktualności
01 02.2024

Szanowni Klienci,

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie po raz kolejny wspiera działania EKO.

Posiadasz kredyt mieszkaniowy lub zmodernizowałeś dom?

RBS w Lututowie ma dla Ciebie promocję!

Wprowadzamy promocję kredytu mieszkaniowego i obniżamy marżę o 0,25 p.p. dla klientów naszego banku, którzy:
  • posiadają lub zamierzają skorzystać z kredytu mieszkaniowego,
  • dostarczą świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania i zabezpieczeniem kredytu.
Kredytobiorcy, którzy dostarczą świadectwo charakterystyki energetycznej, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia  i wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie przekroczy:

1)         75 kWh/m2rok – dla lokalu mieszkalnego,

 

2)         70 kWh/m2rok – dla domu jednorodzinnego,

skorzystają z promocji i zostanie im obniżona marża, w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono świadectwo charakterystyki energetycznej do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się ważność świadectwa.

Do promocji można przystąpić w okresie od 1 lutego 2024 r.

do 31 grudnia 2024

Podejmowane działania są potwierdzeniem naszego zaangażowania w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce policzył i opublikował swój ślad węglowy zakresu 1 i 2. Podjęta inicjatywa EKO Hipoteki jest działaniem związanym z realizacją wyzwań strategicznych jakim jest ograniczanie  negatywnego  wpływu  na  klimat  poprzez ograniczania emisji dwutlenku węgla i adaptacji do  zmian klimatu z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów  digitalizacji  procesów i wprowadzania zielonych produktów bankowych dla klientów.

Bank, poprzez wdrożenie inicjatywy EKO Hipoteka, uświadamia klientów w zakresie korzyści płynących z wyższej efektywności energetycznej nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości to swojego rodzaju „certyfikat”, który pozwala na zweryfikowanie poziomu zapotrzebowania budynku na energię i tym samym umożliwia zaplanowanie oraz ewentualne ograniczenie kosztów utrzymania budynku. Poprzez poprawę efektywności energetycznej naszej nieruchomości przyczyniamy się do redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Dzięki temu dbamy nie tylko o nasz domowy budżet, ale i o zdrowie naszej planety. Posiadanie świadectwa energetycznego to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego. To przede wszystkim szereg korzyści, które przekładają się na komfort życia, oszczędności i dbałość środowisko.

Jeśli jeszcze nie posiadasz tego dokumentu dla swojej nieruchomości, warto zastanowić się nad jego sporządzeniem.

Szczegóły promocji w Regulaminie Promocji – EKO Hipoteka w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.