Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Konkurs wiedzy o Banku!

Aktualności
24 05.2023

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu działania Banku, tj. powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego oraz łęczyckiego do udziału w naszym konkursie, który ma na celu rozwijanie zainteresowań z zakresu bankowości oraz dostarczanie uczniom wiedzy o produktach i usługach bankowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo:

  1. Od 22 maja do 04 czerwca 2023 r – pierwszy etap przeprowadzony będzie na terenie każdej Szkoły,
  2. 14 czerwiec 2023 r – drugi etap przeprowadzony będzie w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie, ul. Wieruszowska 17, 98-360 Lututów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że szkoła w terminie do 04 czerwca 2023r.  zgłosi swoje uczestnictwo dostarczając do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy( załącznik nr 1 do regulaminu).

Można tego dokonać wysyłając zgłoszenie na adres Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów – pocztą  lub dostarczyć osobiście.

Dopuszczalne jest wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia e-mailem na adres: sylwia.gala@rbs.lututow.pl do 04 czerwca 2023 r, a oryginału w terminie późniejszym (nie później jednak niż do 14 czerwca 2023r).

Nagrody:

Nagrody, które przygotowaliśmy dla zwycięzców, są warte tego, by wziąć udział w konkursie.

Nagrodami głównymi w Konkursie są dla Uczniów za zajęcie:

  • Miejsce I – nagroda rzeczowa o wartości do 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100)
  • Miejsce II – nagroda rzeczowa o wartości do 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100)
  • Miejsce III –nagroda rzeczowa o wartości do 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)

Nagrodami dodatkowymi dla Szkół Uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce w Konkursie są:

  • Miejsce I – darowizna w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
  • Miejsce II – darowizna w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)
  • Miejsce III –darowizna w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100)

Dodatkowo dla każdego Ucznia, który przejdzie do etapu II przygotowane zostały atrakcyjne gadżety bankowe.

Nie zapomnieliśmy również o opiekunach. Nagrodami dodatkowymi dla Opiekunów Uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsce w Konkursie są nagrody rzeczowe o wartości do 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

Tematyka Konkursu:

Konkurs składać się będzie z różnorodnych pytań dotyczących wiedzy o  Rejonowym o Banku Spółdzielczym w Lututowie oraz jego produktach i usługach, a także wiedzy z zakresu ekonomii.

Przygotujcie się do wyzwania przeglądając stronę internetową Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie!

Szczegółowe warunki konkursu określa: Regulamin konkursu „Co wiesz o Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie” .

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Klauzula informacyjna

 

 

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.