Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Kredyt Czyste Powietrze

Aktualności
15 07.2022

W Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie można już ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł.

Jak to działa?

Wniosek o kredyt z dotacją i gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego można złożyć u doradcy klienta. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kredytu „Czyste Powietrze” można sfinansować m.in.:

  • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na realizację przedsięwzięcia klienci mają 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 r.

Zapraszamy do placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.