Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2%

Aktualności
14 07.2023

Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2% dostępny w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytu płynnościowego z dopłatą do oprocentowania, stworzonego z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

Kwota kredytów w zależności od wielkości gospodarstwa nie może przekroczyć:

 

  • 100 000 zł  – dla gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej niż 50 ha
  • 200 000 zł – dla gospodarstwa rolnego  o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 zł – dla gospodarstwo rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenia przez producentów rolnych bieżących nakładów
przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  3. paliwa na cele rolnicze,
  4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  7. pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej (cel kredytu – UP utrzymanie płynności)
z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane przez banki nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w najbliższej placówce.

Więcej o zasadach udzielania kredytu na stronie ARiMR

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.