Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Udzielamy kredyty skupowe 2%

Aktualności
27 09.2023

Dla kogo?

 1. prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:
  • producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub
  • podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
  gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. dla mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472. w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.


Do zbóż, o których mowa powyżej zalicza się pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydzę, proso.


Do materiału siewnego roślin rolniczych zalicza się nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. poz 517 z późn. zm.), a w przypadku ziemniaka – bulwy zwane sadzeniakami ziemniaka.


Do owoców miękkich zalicza się maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, borówki, aronia, agrest, porzeczki, jagody, winogrona, wiśnie, czereśnie.


Okres kredytowania

Maksymalnie 18 miesięcy. Umowy mogą być zawierane do dnia 15.10.2023 r.


Kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytów udzielonych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:
a) kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub
b) kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub
c) kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo
d) sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

 


Oprocentowanie

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

 


Cel kredytu

Kredyty na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich udzielany jest w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie działalności o której mowa powyżej, a w tym również na refinansowanie już poniesionych wydatków i spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie tych wydatków.


Kredytowaniem objęta jest działalność

 1. sprzedaż (obrót i skup) hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z,
 2. sprzedaż hurtowa świeżych owoców miękkich oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych (mrożonych) owoców miękkich – 46.31.Z
 3. konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.

Zapraszamy do placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie lub do wypełnienia formularza, aby Doradca skontaktował się z Tobą

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.