Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu gotówkowego

Aktualności
24 05.2023

Korzyści dla Ciebie:

 • niskie oprocentowanie,
 • prowizja 0,00 zł*,
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta
 • szybka decyzja kredytowa
 • dopasujemy ratę do Twojego budżetu
 • spłata w 59 ratach miesięcznych

* w przypadku ubezpieczenia każdego kredytobiorcy/kredytobiorców w wysokości co najmniej 50 % kwoty kredytu.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność kredytową oraz zabezpieczenie akceptowane przez Bank.

Oprocentowanie kredytu:

 • zmienne WIBOR 12M + marża banku 2,50 pp.

Stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Prowizja:

Prowizja przygotowawcza w wysokości:
 •  0,00 % w przypadku ubezpieczenia każdego kredytobiorcy/kredytobiorców w wysokości co najmniej 50 % kwoty kredytu,
 •  2,00 % kwoty udzielonego kredytu dla klientów bez ubezpieczenia.
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.
Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu gotówkowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.

Przykład reprezentatywny dla promocji kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem:

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 9,60 %,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 4 700,35 zł, w którego skład wchodzą:
  • prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł,
  • prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 150,00 zł,
  • odsetki od kredytu 3 956,35 zł,
  • koszty usług dodatkowych 594,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 594,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 3. całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł,
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,34 %,
 5. okres obowiązywania umowy kredytowej 60 miesięcy,
 6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 19 700,35 zł,
 7. 58 miesięcznych równych rat w wysokości 321,65 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 300,65 zł.

Przykład reprezentatywny dla promocji kredytu gotówkowego bez ubezpieczenia:

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 9,60 %,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 4 402,75 zł, w którego skład wchodzą:
  • prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł,
  • prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 150,00 zł,
  • odsetki od kredytu 3 952,75 zł,
  • koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 3. całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł,
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,37 %,
 5. okres obowiązywania umowy kredytowej 60 miesięcy,
 6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 19 402,75 zł,
 7. 58 miesięcznych równych rat w wysokości 321,65 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 297,05 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, uwzględniając oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 15-05-2023 r.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.