Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu inwestycyjnego Dynamiczny Biznes

Aktualności
01 08.2023

Promocja kredytu inwestycyjnego Dynamiczny Biznes

Prowadzisz firmę, jesteś rolnikiem lub planujesz rozwinąć swoją własną działalność?
Potrzebujesz środków na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne?

Skorzystaj z Promocji kredytu inwestycyjnego

,,Dynamiczny Biznes”!

Korzyści dla Ciebie:

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania inwestycji
 • długi okres kredytowania do 15 lat
 • możliwość wykorzystywania kredytu jednorazowo lub w transzach
 • karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • elastyczne formy zabezpieczeń

Dla kogo?

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
w tym rolników, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Prowizja

Prowizja przygotowawcza w wysokości 0,7 % kwoty kredytu.

Prowizja za obsługę kredytu w całym okresie kredytowania 0,00

Promocja obowiązuje od 3 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu, obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu oraz prowizji za obsługę kredytu.

Oprocentowanie kredytu

Zmienne stanowiące sumę –
stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku (1,55p.p.–3,9 p.p.).
Stawka WIBOR 3M  liczona jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

Wysokość marży Banku uzależniona jest od:
 • kwoty kredytu
 • posiadania w Banku rachunku bieżącego
 • prowadzenia minimum 50 % rozliczeń za ostatni rok z tytułu prowadzonej działalności za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego w Banku,
 • nie posiadania produktów kredytowych w innych bankach,
 • nie posiadania opóźnień w spłacie w okresie ostatnich 12 m-cy
 • wysokości wkładu własnego w inwestycję
 • rodzaju zabezpieczenia/ sposobu dochodzenia roszczeń
  Po spełnieniu powyższych warunków obniżenia, obniżki te podlegają sumowaniu

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Szczegółowe warunki promocji określa ,,Regulamin promocji kredytu inwestycyjnego ,,Dynamiczny Biznes”  w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, dostępny na stronie www.rbs.lututow.pl oraz w placówkach Banku.

Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin Promocji kredytu inwestycyjnego „Dynamiczny Biznes” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

Zapraszamy do placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.