Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu inwestycyjnego „Rozwijaj swój biznes V”

Aktualności
06 04.2021
Rozwijaj swój biznes z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie

Promocyjny kredyt inwestycyjny „Rozwijaj swój biznes V” przeznaczony jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do rozwoju istniejącej działalności gospodarczej lub podjęcia nowej.

Korzyści dla Ciebie

zapewnienie stabilnego źródła finansowania inwestycji
długi okres kredytowania do 15 lat
możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w transzach
karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
szybka decyzja kredytowa
elastyczne formy zabezpieczeń

Kto może wziąć kredyt?

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Kwota kredytu

wyznaczana jest w oparciu o wysokość przedsięwzięcia inwestycyjnego, aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę jego zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie, celowość i efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego.

Promocja obowiązuje od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu

zmienne stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M + marża banku 3,30 p.p. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

Prowizja przygotowawcza 0,95 % kwoty udzielonego kredytu.

Prowizja za obsługę kredytu 0,01% kwoty pozostającej do spłaty, naliczana miesięcznie, płatna wraz  z ratą odsetkową.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu inwestycyjnego „Rozwijaj swój biznes V” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.