Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu inwestycyjnego „Zainwestuj z nami”

Aktualności
08 03.2022

Promocyjny kredyt inwestycyjny „Zainwestuj z nami” przeznaczony jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do rozwoju istniejącej działalności gospodarczej lub podjęcia nowej.

Korzyści dla Ciebie:

zapewnienie stabilnego źródła finansowania inwestycji
długi okres kredytowania do 15 lat
możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w transzach
karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy
szybka decyzja kredytowa
elastyczne formy zabezpieczeń

Kto może wziąć kredyt?

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Kwota kredytu

wyznaczana jest w oparciu o wysokość przedsięwzięcia inwestycyjnego, aktualną
i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę jego zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie, celowość i efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego.

Promocja obowiązuje od 7 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu

zmienne stanowiące iloczyn stawki bazowej WIBOR 3M i stałego wskaźnika 0,5, powiększony o stałą marżę Banku 3,30 p.p. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

Prowizja przygotowawcza 0,9 % kwoty udzielonego kredytu.

Prowizja za obsługę kredytu 0,01% kwoty pozostającej do spłaty, naliczana miesięcznie, płatna wraz z ratą odsetkową.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu inwestycyjnego „Zainwestuj z nami” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

Zapraszamy do placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.