Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu mieszkaniowego

Aktualności
15 04.2021

Zbuduj z nami dom swoich marzeń II

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • długi okres kredytowania
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta
 • szybka decyzja kredytowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 2,32%*
* przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50%

Promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu:

 1. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50% WIBOR 3M + marża banku 1,99 pp.,
 2. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,20 pp.,
 3. przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,50 pp.,

WIBOR 3M, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.

Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego
Prowizja przygotowawcza 0,90% kwoty udzielonego kredytu.
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego – Zbuduj z nami dom swoich marzeń II w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego

Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,32% przy założeniu, że udział środków własnych
w inwestycję wynosi co najmniej 50%. Całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 328 609,60 zł, oprocentowanie zmienne 2,20%, całkowity koszt kredytu 78 609,60 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 2 250,00 zł, odsetki 75 609,60 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 298 miesięcznych równych rat w wysokości 1 088,99 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 1090,58 zł.

Raty równe – są to raty obejmujące część kapitału kredytu oraz odsetki naliczone od aktualnej kwoty kapitału kredytu. W przypadku rat równych, wysokość części kapitałowej raty stopniowo wzrasta wraz ze spłatą każdej raty kredytu, natomiast wysokość części odsetkowej stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, która stanowi podstawę ich naliczania. W przypadku wzrostu lub spadku oprocentowania kredytu, bank wylicz nową, podwyższoną lub obniżoną, wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 06.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nieznany koszt niewliczony do RRSO.
Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy
w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy, której kosztu nie da się przewidzieć.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.