Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu mieszkaniowego

Aktualności
18 02.2022

Zbuduj z nami dom swoich marzeń III

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • prowizja przygotowawcza 0 zł,
 • długi okres kredytowania,
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 3,64 %*
* przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50 %

Promocja obowiązuje od 21 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. włącznie, polega na obniżeniu oprocentowania kredytu i niepobieraniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu:

 1.  przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50 % WIBOR 3M x 0,5 + marża banku 2,30 pp.,
 2. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30 % WIBOR 3M x 0,5 + marża banku 2,55 pp.,
 3. przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30 % WIBOR 3M x 0,5 + marża banku 2,95 pp.

WIBOR 3M, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna
z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.

Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego

Prowizja przygotowawcza 0 zł.
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego – Zbuduj z nami dom swoich marzeń III w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego

Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,64 % przy założeniu, że udział środków własnych
w inwestycję wynosi co najmniej 50 %. Całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 362 752,11 zł, oprocentowanie zmienne 3,56 %, całkowity koszt kredytu 112 752,11 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 112 002,11 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 1 627,24 zł.

Raty malejące – są to raty obejmujące część kapitału (wynikająca z podziału kwoty udzielonego kredytu na ustaloną liczbę rat) oraz odsetki naliczane od aktualnej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Wysokość części kapitałowej jest stała, natomiast wysokość odsetek stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, który stanowi podstawę ich naliczania.

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie znany koszt nie wliczony do RRSO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy
w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy.

 

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.