Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu mieszkaniowego Twój własny dom II

Aktualności
26 05.2023

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy domu jednorodzinnego,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • prowizja przygotowawcza 0,00 zł
 • długi okres kredytowania
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta
 • szybka decyzja kredytowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 8,97%.

*przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50%

Promocja obowiązuje od 29 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Promocja polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu:

a) przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50% WIBOR 3M + marża banku 1,70pp.,

b) przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,00 pp.,

c) przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,20 pp.,

Stawka WIBOR 3M, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał). Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

Prowizja przygotowawcza 0,00 zł .

Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego – Twój własny dom II w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie” .

Przykład reprezentatywny dla promocji kredytu mieszkaniowego:

Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,19 % przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 50%. Całkowita kwota kredytu  250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty  526 758,49 zł, oprocentowanie zmienne 8,60 %, całkowity koszt kredytu 270 191,02 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 269 441,02 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 2 655,84 zł.

 

Raty malejące – są to raty obejmujące część kapitału (wynikająca z podziału kwoty udzielonego kredytu na ustaloną liczbę rat) oraz odsetki naliczone od aktualnej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Wysokość części kapitałowej jest stała, natomiast wysokość odsetek stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, który stanowi podstawę ich naliczania.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych, nie znany koszt nie wliczony do RRSO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.05.2023 r.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.