Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ,,naSTART III”

Aktualności
27 10.2023

Załóż konto RBS Młodzież i odbierz nawet 100 zł premii!

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby małoletniej, załóż dla niej konto RBS Młodzież i skorzystaj z DARMOWEGO prowadzenia rachunku przez okres 12 miesięcy!

Konto osobiste dla młodych: do 13 roku życia oraz od 13 do 25 roku życia!

Zasady Promocji:

I. Dla osób do 13 roku życia – jednorazowa premia w wysokości 50 zł!

pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek w wysokości minimum 50 zł miesięcznie przez okres trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wypłata premii nastąpi w czwartym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku.

II. Dla osób od 13 do 25 roku życia-  premia w wysokości:

  • 20,00 zł wypłacona w trzecim miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,
  • 30,00 zł wypłacona w piątym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,
  • 50,00 zł wypłacona w siódmym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,

 

pod warunkiem, dokonania co najmniej jednej transakcji Blikiem lub kartą, w każdym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wypłaty premii oraz posiadania rachunku w Pakiecie RBS Młodzież w okresie uprawniającym do otrzymania premii.

III. Rodzice/opiekunowie prawni

są zwolnieni z opłaty za prowadzenie jednego wskazanego rachunku przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto rachunek w Pakiecie RBS Młodzież. Warunkiem otrzymania zwolnienia z opłaty jest utrzymanie otwartego rachunku RBS Młodzież przez okres 12 miesięcy.

Promocja trwa od 23 października 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe warunki promocji określa: ,,Regulamin Promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego„naSTART III”w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.