Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocja kredytu mieszkaniowego „Twój własny dom”

Aktualności
15 09.2022

Od 15 września 2022 r do 28 lutego 2023 r włącznie zapraszamy do skorzystania z promocji kredytu mieszkaniowego „Twój własny dom”. Promocja polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 8,68%*

*przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50%

Co ponadto zyskasz?

 • długi okres kredytowania,
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybką decyzję kredytową.

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy domu jednorodzinnego,
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Oprocentowanie kredytu:

 • przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 50 % WIBOR 3M + marża banku 1,50 pp.,
 • przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30 % WIBOR 3M + marża banku 1,80 pp.,
 • przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30 % WIBOR 3M + marża banku 2,00 pp.

W okresie począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę kredytową oraz w kolejnych pełnych 12 miesiącach kalendarzowych stawka bazowa ulega obniżeniu i wynosi 0,7 * WIBOR 3M

WIBOR 3M, liczony jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał). Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

Prowizja przygotowawcza 0,50 % kwoty udzielonego kredytu.

Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego

Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,68 % przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 50 %. Całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 515 844,12 zł, oprocentowanie zmienne: w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej oraz w kolejnych pełnych 12 miesiącach kalendarzowych 6,44%, po tym okresie 8,55%, całkowity koszt kredytu 265 844, 12 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 1250,00 zł, odsetki 263 844,12 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 2 239,25 zł.

Szczegółowe warunki promocji określa ,,Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego – Twój własny dom w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie” dostępny w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz na stronie www.rbs.lututow.pl

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.