Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocyjna „Lokata Wiosenna”

Aktualności
01 04.2022

Lokata o atrakcyjnym oprocentowaniu dla klientów indywidualnych – osób, które posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący.

Korzyści:

  • wysokość oprocentowania: 3 miesiące – 2,5% w stosunku rocznym lub 6 miesięcy – 3,00% w stosunku rocznym
  • termin zakładania lokat: od 04-04-2022 r. do 30-06-2022 r.
  • typ: nieodnawialna
  • rodzaj oprocentowania: stałe
  • kwota minimalna: 1.000,00 zł
  • dogodny okres oszczędzania: 3 miesiące lub 6 miesięcy
  • sposób założenia lokaty: w placówce banku lub poprzez Usługę Bankowości Elektronicznej (dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oraz usługę Internet bankingu)
  •  kwota minimalna: 1.000,00 zł

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji „Lokata Wiosenna” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

 

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.