Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Promocyjna „Lokata Zyskowna naBis”

Aktualności
12 09.2022

Stopy procentowe rosną, Twoje oszczędności także.

Załóż 12-miesięczną Lokatę Zyskowną naBis w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie i pomnóż swoje oszczędności.

Gwarantujemy atrakcyjne oprocentowanie.

Już od 1 000 zł i bez maksymalnej kwoty!

Lokata Zyskowna naBis prowadzona w złotych przeznaczona jest dla klientów indywidualnych.

Twoje korzyści:

 1. wysokie oprocentowanie:
  • oprocentowanie zmienne stanowiące iloczyn stawki bazowej WIBID 1M oraz
   współczynnika wynoszącego 0,85 (WIBID 1 M * 0,85) – dla lokat zakładanych
   w placówce Banku.
  • oprocentowanie zmienne stanowiące iloczyn stawki bazowej WIBID 1M oraz
   współczynnika wynoszącego 0,90 (WIBID 1 M * 0,90) – dla lokat zakładanych
   przez usługę bankowości elektronicznej.
 2. możliwość wygodnego otwarcia lokaty przez Internet,
 3. nieograniczona kwota maksymalna,
 4. minimalna kwota to 1 000 zł,
 5. umowa lokaty zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Promocja trwa od 12 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji „Lokata Zyskowna naBis” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Stawką bazową jest WIBID 1M obliczany jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Stawka bazowa zmienia się z pierwszym dniem kalendarzowym każdego miesiąca.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.