Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Terminy Zebrań Grup Członkowskich RBS w Lututowie w 2023 roku

Aktualności
23 01.2023

Zgodnie z §28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Banku Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Porządek Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich w RBS w Lututowie.
 5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania
  Przedstawicieli Banku w dniu 28 lutego 2023 roku tj. połączenie Rejonowego Banku
  Spółdzielczego w Lututowie, jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym
  Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, jako „Bankiem Przejmowanym”.
  – przedstawienie Banku Przejmowanego tj. Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej
  w Łęczycy,
  – przedstawienie Porozumienia w sprawie połączenia Banków.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 8. Zakończenie.


Zarząd RBS w Lututowie

Terminy Zebrań Grup Członkowskich RBS w Lututowie w 2023 roku

23.01.2023 r. Mikstat – Sala MGOK w Mikstacie godz. 10:00
23.01.2023 r. Wieruszów – Sala OSP w Wieruszowie godz. 10:00
23.01.2023 r. Galewice – Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach godz. 12:30
23.01.2023 r. Grabów n/Prosną – Sala OSP w Grabowie n/Prosną godz. 12:30
24.01.2023 r. Czastary – Sala Oddziału w Czastarach godz. 10:00
24.01.2023 r. Klonowa – Sala Oddziału w Klonowej godz. 12:30
24.01.2023 r. Sokolniki – Sala GOKSiT w Sokolnikach godz. 12:30
24.01.2023 r. Złoczew – Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie godz. 10:00
25.01.2023 r. Czajków – Sala UG w Czajkowie godz. 12:30
25.01.2023 r. Kraszewice – Restauracja łużyczanka w Kraszewicach godz. 10:00
25.01.2023 r. Wieluń – Sala nr 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu godz. 10:00
25.01.2023 r. Ostrówek – Sala UG Ostrówek godz. 12:30
27.01.2023 r. Brąszewice – Sala Oddziału w Brąszewicach godz. 10:00
27.01.2023 r. Lututów – Sala konferencyjna w Lututowie godz. 10:00

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.