Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Udzielamy Bezpiecznego kredytu 2%

Aktualności
28 08.2023

Bezpieczny kredyt 2% już dostępny w naszym Banku!

Cel udzielenia kredytu

Bezpieczny Kredyt 2% to rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jego celem jest pokrycie całości lub części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego kredytobiorcy tj. zakup pierwszego mieszkania, domu czy dokończenie budowy.

Dla kogo?

Dla osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedno z nich. Ponadto, w dniu złożenia wniosku Kredytobiorcy nie mogą być stroną umowy innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania.

Wysokość rat kredytu

Omawiany rządowy program mieszkaniowy cechuje się również ograniczeniami w zakresie maksymalnej wysokości kwoty kredytu.

Maksymalna kwota kredytu:

  • 500 tysięcy złotych dla jednej osoby,
  • 600 tysięcy złotych dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem,
  • 100 tysięcy złotych dla osób, które do tej pory budowały dom za gotówkę na dokończenie budowy przy jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 150 tysięcy złotych przy gospodarstwie domowym prowadzonym wspólnie z małżonkiem lub w skład którego wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Warto zwrócić uwagę na możliwość ubiegania się o kredyt bez wkładu własnego, pod warunkiem objęcia kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tysięcy złotych. Z kolei maksymalna wartość wniesionego wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych oraz nie może stanowić więcej niż 20% całkowitej kwoty inwestycji, za wyjątkiem wkładu własnego w postaci niezabudowanej działki, albo działki z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 r. W takim przypadku wartość wkładu własnego i wysokości kredytu nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

Oprocentowanie

Fundamentalnym założeniem kredytu jest system dopłat do rat kredytu, obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obowiązuje przez pierwsze 10 lat, w których stopa procentowa jest stała, a oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2% plus marża banku. Pozostałą część oprocentowania pokrywa budżet państwa. Po wygaśnięciu dopłat kredyt będzie oprocentowany stopą zmienną, a raty kredytu, zgodnie z zawartą umową zostaną zmienione z malejących na stałe. Kredytobiorca może także złożyć wniosek o utrzymanie istniejącego sposobu spłaty w formie rat malejących. Minimalny okres spłaty Bezpiecznego Kredytu 2 % to 15 lat.

Inne informacje

Należy również podkreślić, że prawo do dopłat można stracić m.in. poprzez przeznaczenie kredytowanej nieruchomości pod wynajem lub sprzedaż, zmianę sposobu użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy czy nabycie innej nieruchomości (z wyjątkiem dziedziczenia).

Warto również skrupulatnie przestrzegać terminów spłat rat kredytu, gdyż każde opóźnienie skutkuje koniecznością spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. W terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dokonywanego z udziałem środków Bezpiecznego Kredytu 2%, Beneficjent programu powinien rozpocząć prowadzenie gospodarstwa domowego w tym domu/lokalu. W innym wypadku także straci prawo do uzyskiwania dopłat.

Skontaktuj się z naszym Bankiem!

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.