Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Aktualności
22 07.2022

Szanowny Kliencie,

uprzejmie informujemy, że od dnia 28 lipca 2022 r. będziesz miał możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W ramach wakacji kredytowych będziesz mógł zawiesić spłatę wyłącznie jednego kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać w okresach:

 • Od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku- na 2 miesiące
 •  Od 1 października do 31 grudnia 2022 roku- na 2 miesiące
 • Od stycznia do 31 grudnia 2023 roku na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Pamiętaj, aby złożyć wniosek przynajmniej 2 dni przed terminem płatności raty.


Wniosek wraz z wymaganym oświadczeniem dostępne będą w placówkach Banku, a już teraz możesz je pobrać tutaj.

W najbliższym czasie udostępnimy też możliwość składania wniosków w bankowości internetowej o czym będziemy informować w późniejszych komunikatach.

O szczegóły zapytaj swojego doradcy  w placówkach naszego Banku.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Warto pamiętać:

 • Tzw. wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później. Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. Za okres wakacji nie zapłacisz odsetek.
 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • Jeśli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat, informacja o tym będzie odnotowana w BIK-u.

Zawieszenie ma zastosowanie dla kredytów hipotecznych przeznaczonych na:

 1.  zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego/wtórnego,
 2.  zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego,
 3.  przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 4.  zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem/,
 5. zakup/wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 6. wykup mieszkań zakładowych,
 7. budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę)/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 8. zakup działki budowlanej,
 9. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
 10. przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
 11. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na wyżej wymienione cele,
 12. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej,
 13. inne cele związane bezpośrednio z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.