Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Aktualności
19 04.2023
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2023 roku w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonano wpisu – połączenia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy.
Tym samym figurujemy jako jeden Bank pod jedną nazwą Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.
W dniu 24 marca 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (Bank Przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy- z dniem 31 marca 2023r.
Połączenie odbywa się za zgodą obu Banków wyrażoną w uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.