Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Załóż konto RBS Młodzież i odbierz nawet 100 zł premii!

Aktualności
15 06.2022

Nie skończyłeś jeszcze 25 lat, nie posiadałeś rachunku w naszym Banku; chcesz otrzymać premię naSTART w wysokości 100 zł:

Załóż rachunek w pakiecie RBS Młodzież i odbierz premię:

  • 20,00 zł wypłaconą w trzecim miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,
  • 30,00 zł wypłaconą w piątym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,
  • 50,00 zł wypłaconą w siódmym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku,

pod warunkiem, dokonania co najmniej jednej transakcji Blikiem lub kartą, w każdym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wypłaty premii.

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia otrzymają jednorazową premię w wysokości 50 zł, pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek,  w wysokości minimum 50 zł miesięcznie przez okres trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby małoletniej do 18 roku życia, załóż dla niej konto RBS Młodzież i płać przez 12 miesięcy tylko 50 % standardowej opłaty za prowadzenie rachunku.

Promocja trwa do 31 marca 2023 roku.

Jedno konto wiele możliwości.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „naSTART II” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.