Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szanowni Państwo!

Już od 21 września 2018 w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oferujemy rolnikom kredyt obrotowy preferencyjny na zakup środków do produkcji rolnej z dopłatami ARiMR.

 

Kredyt może zostać udzielony producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu, co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów rolnych wykorzystywanych w ramach działalności w zakresie rolnictwa w następujących działalnościach:

 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 2. Uprawy roślin wieloletnich,
 3. Rozmnażanie roślin,
 4. Chów i hodowla zwierząt,
 5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 6. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
 7. Działy specjalne produkcji rolnej.

1)Maksymalna kwota kredytu

Kwota kredytu nie może wynosić więcej niż kwota pomocy państwa w ramach dostępnego w dniu udzielenia kredytu dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

2)Kredyt może zostać udzielony na zakup:

 1. Nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz,
 2. Kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych gruboziarnistych i drobnoziarnistych, rzepaku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych
  i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 3. Hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów,
 4. Pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych

Kredytobiorca jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych
z rachunku kredytowego, zobowiązany udokumentować wydatki poniesione ze środków kredytu Fakturami, rachunkami wystawionymi zgodnie z odrębnymi przepisami innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży.

3)Rodzaj zabezpieczenia

Zgodnie z prawnymi formami zabezpieczeń obowiązującymi w banku.

4)Okres kredytowania/karencji

Karencja w spłacie kredytu maksymalnie do 12 miesięcy.

Zgodnie z Zasadami udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, okres kredytowania nie dłuższy niż 4 lata.

5)Oprocentowanie:

Oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku 3,5pp.. Stawką bazową jest WIBOR 3M, liczona z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego każdy następny kwartał.

  Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

  - kredytobiorcę w wysokości 2%,

- Agencję w pozostałej części.

  6)Prowizje i opłaty:

Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu,

Drogi kliencie, to ostanie chwile aby skorzystać z tak dogodnego kredytu dostępnego tylko do 31 grudnia 2018 roku bez wymaganego protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Zapraszamy do naszych placówek. Wszelkich informacji udzielają nasi profesjonalni doradcy.

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl