Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

PROMOCYJNY KREDYT GOTÓWKOWY

Przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

KTO MOŻE WZIĄĆ KREDYT?

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami. Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 1 lutego 2019r. do 30 września 2019r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

OPROCENTOWANIE KREDYTU: WIBOR 12M+4,63 p.p. tj. 6,50% w stosunku rocznym.

WIBOR 12M liczony jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża banku w wysokosci 4,63 p.p.

PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA za udzielenie kredytu w wysokosci 3,0 % nie mniej niz 20,00zł.

Warunki udziału w promocji określa " Regulamin Promocji kredytu gotówkowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie".

 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY DLA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

1. Oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 6,50 %.

2. Całkowity koszt kredytu wynosi 1058,02 zł, w którego skład wchodzą:

a) prowizja za udzielenie kredytu 255,00zł

b) odsetki od kredytu 803,02 zł,

c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,

d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00zł,

3. Całkowita kwota kredytu 8 500,00zł

4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,11 %,

5. Okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,

6. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 558,02 zł,

7. 34 miesięczne raty malejące, najwyższa rata w wysokości 295,50 zł.

Kalkulację sporzadzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikajacych z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporzadzona na dzień 01.02.2019r.

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl