Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.


sgb_lututow__slajd_02.jpg

Przeznaczenie kredytu:
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.
Korzyści dla Ciebie:
 • długi okres kredytowania
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta
 • szybka decyzja kredytowa
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 2,72%*
* przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30%
 
Promocja obowiązuje od 15 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu:
 1. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,29,
 2. przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,59 ,
WIBOR 3M, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.
Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego
Prowizja przygotowawcza 1,2% kwoty udzielonego kredytu,
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.
 
Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego
Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,72% przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 30%. Całkowita kwota kredytu  250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty    333 999,49 zł, oprocentowanie zmienne 2,55%, całkowity koszt kredytu 83 999,49 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 3 000,00 zł, odsetki 80 249,49 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 1 375,69 zł.
Raty malejące – są to raty obejmujące część kapitału (wynikająca z podziału kwoty udzielonego kredytu na ustaloną liczbę rat) oraz odsetki naliczane od aktualnej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Wysokość części kapitałowej jest stała, natomiast wysokość odsetek stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, który stanowi podstawę ich naliczania.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.09.2020 r.  na reprezentatywnym przykładzie.
Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych, nie znany koszt nie wliczony do RRSO.
Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy, której kosztu nie da się przewidzieć.

 

ZAPRASZAMY

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl