Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Gwarancja BGK de minimis

Gwarancja de minimis to Program Rządowy w ramach, którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancję BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego. Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego, natomiast nie stanowi dotacji i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Gwarancja de minimis:

  • udzielana jest w ramach pomocy publicznej, która dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EURO (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 tys. EURO) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzednich dwóch lat podatkowych,
  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • gwarancja może być udzielona maksymalnie na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 m-ce,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl