Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Kredyty dla firm i instytucji

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oferuje dla firm i instytucji szeroką gamę kredytów na atrakcyjnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Kredyt obrotowy

 

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • wypłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta,
 • dogodne formy zabezpieczeń.


 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym

 

Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością.

Jakie korzyści?

 • zapewnia utrzymanie płynności finansowej,
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
 • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego,
 • niskie koszty pozyskania środków – odsetki pobierane są tylko od kwoty wykorzystanego kredytu.

 

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

 

Kredyt inwestycyjny

 Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego.  

 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • możliwość negocjowania wysokości wkładu własnego,
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta.

 Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

 

Kredyt unijny SGB

Promocja Kredytu unijnego SGB

Promocja  kredytu unijnego SGB na działalność gospodarczą, w tym rolniczą, obowiązuje w okresie od 24.10.2016 roku do 31.03.2017 roku.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników, osób prywatnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 • posiadają w banku aktywny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego, przy czym w tym okresie rachunek ten nie podlegał zajęciu egzekucyjnemu,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie posiadali zadłużenia przeterminowanego,
 • nie posiadają zaległości podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie wobec ZUS/KRUS,
 • złożą wniosek wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu.

Klientom, którzy spełnią wyżej wymienione warunki łącznie z postanowieniami „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, przysługuje prawo do skorzystania z następujących parametrów cenowych:

Oprocentowanie :

do 1 roku zmienne ustalane Uchwałą Zarządu Banku 5,1%
do 3 lat WIBOR 3M + 2,8 pp. marży tj. 4,51%
powyżej 3 lat WIBOR 3M + 3,3 pp. marży tj. 5,01%

Prowizja przygotowawcza 0,8 % kwoty kredytu.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w promocji jest podpisanie przez Klienta, w okresie obowiązywania promocji, umowy o kredyt unijny. W przypadku zlikwidowania przez klienta rachunku bieżącego w okresie kredytowania, Bank zwiększy oprocentowanie o 1,2% (do oprocentowania standardowego) od następnego dnia po zamknięciu rachunku poprzedzonego miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Więcej informacji w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Pobierz: Regulamin promocji 

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl