Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Historia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Z danych źródłowych wynika, iż spółdzielczość bankowa w Lututowie sięga roku 1907, gdzie działało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe liczące 126 członków. Zarząd w osobach: Prezes W. Swietliński oraz członkowie: L. Borucki, W. Korpeta, A. Kulesiak. Komisja rewizyjna w osobach:  J. Pawelski, K. Bartosiński, P. Wiluś, Rada w osobach: Prezes: J. Ciemniewski, W. Małecki, B. Berkowicz.

W okresie ponad 100 letniej historii Bank działał pod nazwami: Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Spółdzielnia Ludowa z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółdzielczy Bank Ludowy, Kasa Stefczyka, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, Bank Spółdzielczy. Ostateczna nazwa Banku – „Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie” została zatwierdzona uchwałą Zebrania Przedstawicieli    i obowiązuje od dnia 01.01.1999 roku.

Z historii Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

1907 – powstanie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego

1924 – powstanie spółdzielni Ludowej z o.o. w Lututowie na bazie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, przyjęcie nowego statutu opracowanego na podstawie ustawy o spółdzielczości z dnia 29.10.1920 roku

1925 – zmiana nazwy na Spółdzielczy Bank Ludowy

1938 – zmiana nazwy na Kasę Stefczyka

1939-1945 – wojna i okupacja hitlerowska

1950 – reaktywowanie spółdzielczości bankowej po wyzwoleniu pod nazwą Gminna Kasa Stefczyka

1956 – zmiana nazwy na Kasa Stefczyka

1958 – zmiana nazwy na Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, przystąpienie spółdzielni do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych

1967 – oddanie do użytku nowej siedziby Banku

1968 – zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy

1975 – przystąpienie Banku do Banku Gospodarki Żywnościowej

1988 – oddanie do użytku nowego budynku Banku

1991 – komputeryzacja Banku

1994 – otwarcie I Oddziału Banku w Czajkowie

1995 – podpisanie umowy zrzeszeniowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu

1996 – utworzenie II Oddziału Banku w wyniku przyłączenia Banku Spółdzielczego w Brąszewicach

1997 – utworzenie dwóch kolejnych Oddziałów w Klonowej i Złoczewie

1998 – otwarcie V Oddziału Banku w Kraszewicach

1999 – przyłączenie BS Czastary z Filią w Kurowie, BS Ostrówek, BS Wieruszów z oddziałami Galewice i Sokolniki, które stały się Oddziałami BS Lututów, zmiana nazwy na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

2000 – wydzielenie w Lututowie Centrali i Oddziału

2001 – uruchomienie kolejnych placówek Banku: Oddziału w Grabowie n/Prosną, Oddziału w Wieluniu, Filii w Wieruszowie oraz  Punktu  Kasowego  w  Wieruszowie  (w Urzędzie Skarbowym),    

2002 – przyjęcie nowego Statutu Banku oraz zarejestrowanie go w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi

2003 – otwarcie nowej siedziby Oddziału w Czajkowie, uruchomienie Filii w Mikstacie

2005 – utworzenie Punktu Kasowego w Wielgiem, przekształcenie Filii w Mikstacie na Oddział, utworzenie Filii w Wieluniu    

2008 – uruchomienie Punktu Kasowego w Złoczewie (w Punkcie Energetycznym)

2009 – utworzenie Punktu Kasowego w Wieluniu (w Punkcie Energetycznym)

2011 – Bank Zrzeszający GBW S.A. w Poznaniu zmienia nazwę na SGB – Bank S.A. w Poznaniu

2013 – otwarcie Punktu Kasowego w Osieku oraz Punktu Kasowego w Wieluniu (w Spółdzielni Mieszkaniowej).

 

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl