Kontakt
Zaloguj

Rachunki

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Z IKE będziesz mógł zacząć skuteczne oszczędzanie środków, które pozwolą Ci uniezależnić się od systemu emerytalnego. To świetne zabezpieczenie Ciebie i Twoich bliskich, które procentuje na przyszłość!

Jak to działa?

umowa zawierana jest na czas nieokreślony
możliwość posiadania wyłącznie jednego „IKE”
oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na „IKE” wynosi 1,0 stawki bazowej
kapitalizacja odsetek raz w roku na dzień 31 grudnia każdego roku
zwolnienie z podatku uzyskanych odsetek od gromadzonych oszczędności na jednym IKE do kwoty limitu określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
posiadacz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie gromadzi środków na więcej niż jednym IKE oraz nie dokonał w obecnym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego

Twoje zabezpieczenie na przyszłość

Indywidualne Konto Emerytalne przeznaczone jest dla dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat. Z IKE zgromadzisz oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Jak możesz zarządzać środkami zgromadzonymi na IKE?

  • wpłat na IKE możesz dokonywać w dowolnym czasie, w dowolnej kwocie z zastrzeżeniem, iż wpłaty dokonywane w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty limitu określonego w obwieszczeniu wydanym przez właściwego Ministra na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • wpłat środków możesz realizować w placówkach bankowych, jako: przelew z innych rachunków bankowych prowadzonych w banku, przelew z innych banków, wpłata gotówkowa, w placówkach pocztowych przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty
  • wypłat z IKE możesz podejmować w ratach miesięcznych lub jednorazowo po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

W jaki sposób możesz zlikwidować IKE?

  • umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem terminu wypowiedzenia
  • możesz wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesiecznego terminu wypowiedzenia
  • bank może wypowiedzieć Ci umowę z zachowaniem 2-miesiecznego terminu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów, tj: brak realizacji transakcji oraz utrzymywanie zerowego salda na rachunku przez okres 1 roku; przedłożenie w banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę; udzielenie przez posiadacza niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu umowy; rażące naruszenie przez posiadacza warunków umowy; wejście w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia IKE; wycofanie IKE z oferty banku
  • umowa wygasa automatycznie z chwilą wypłaty jednorazowej, wypłaty transferowej lub zwrotu

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie w celu realizacji wymogów Rozporządzenia UE 2019/2088 dotyczącego ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), w związku z oferowaniem przez Bank produktu emerytalnego IKE, oświadcza, że Bank tworząc produkt emerytalny IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Ponadto Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie wyjaśnia, że IKE oferowany jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki klienta, stąd też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art.  2 pkt 22 SFDR, w związku z tym nie mają one wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

Poznaj więcej produktów

Wielka Loteria LOKAT!
Więcej
Promocja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „naSTART III”
Więcej
Promocja kredytu inwestycyjnego Dynamiczny Biznes
Więcej
Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2%
Więcej
Promocja rachunku bieżącego supeRBizneS
Więcej
Promocja kredytu mieszkaniowego Twój własny dom II
Więcej
Promocja kredytu gotówkowego
Promocja kredytu gotówkowego pozwoli zrealizować Twoje plany i marzenia.
Więcej
Nowe karty przedpłacone teraz nawet dla siedmiolatka!
Więcej
Kredyt Czyste Powietrze
Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł.
Więcej
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami
Mamy w ofercie Banku wszystko czego potrzebujesz.
Więcej
Bramka płatnicza Autopay S.A.
Więcej
Bramka płatnicza Autopay S.A.
Więcej
EDU Plus
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka z EDU Plus!
Więcej
Kredyt gotówkowy internetowy
Realizuj swoje marzenia z kredytem gotówkowym internetowym.
Więcej
Kredyt obrotowy – firmy
Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do Twoich potrzeb i preferencji.
Więcej
Kredyty
Finansuj przedsięwzięcia i rozwijaj swoje gospodarstwo rolne!
Więcej
Kredyt obrotowy – rolnicy
Spłata dopasowana do specyfiki prowadzonej działalności.
Więcej
Rachunek bieżący dla firm
Korzystaj ze zgromadzonych środków i rozwijaj swoją firmę.
Więcej
Kredyt gotówkowy EKO
Bądź z nami eko, zadbaj o środowisko!  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 12,40%,
Więcej
Ubezpieczenia Generali online
Więcej
EDU Plus klienci indywidualni
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka z EDU Plus!
Więcej
ROR – dla klientów indywidualny
Z osobistym kontem oszczędnościowym wygodnie zaplanujesz swoje codzienne wydatki i zachowasz porządek w swoim budżecie.
Więcej
Bankowość elektroniczna
Odkryj możliwości, jakie daje bankowość elektroniczna i bankuj tak jak lubisz – z pełną swobodą i bez ograniczeń!
Więcej
BLIK dla młodych
Mobilność płacenia na miarę XXI wieku – bezpiecznie i szybko.
Więcej
Nasz bank – młodzi
Finanse pod ręką, gdziekolwiek jesteś.
Więcej
SGB Mobile – młodzi
Wszystko, czego potrzebujesz do codziennego bankowania.
Więcej
BLIK – rolnicy
Szybkość transakcji i wygoda płacenia.
Więcej
Ubezpieczenia – rolnik
Wybierz ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.
Więcej
BLIK – firmy
Płać smartfonem – szybko, bezpiecznie i kiedy chcesz.
Więcej
BLIK – klient indywidualny
Szybkie i bezpieczne akceptowanie transakcji.
Więcej
SGB Mobile dla klientów indywidualnych
Jedna aplikacja, wiele możliwości.
Więcej
Leasing dla firm
Dzięki leasingowi wzmocnisz pozycję Twojej firmy na rynku. Nasz doradca pomoże wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy.
Więcej

Załóż konto i korzystaj z bankomatów,
placówek blisko Ciebie oraz bankowości
internetowej bez dodatkowych kosztów!

Wypełnij formularz on-line
przejdź do wniosku
Przyjdź do nas i załóż konto
Wybierz placówkę
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.