Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Bezpieczeństwo – Internet Banking

Aktualności
25 02.2021

Jeśli podejrzewamy, iż ktoś niepowołany przejął lub podejrzał nasze środki autoryzacji (login lub/i hasło) do usługi Internet Banking niezwłocznie należy zgłosić taką sytuację do placówki Banku w celu blokady lub zmiany środków autoryzacji. Można to również zrobić o każdej porze wysyłając wiadomości SMS na numer +48 661000354 o treści:

 • (z numeru telefonu przypisanego do Klienta)

BI#identyfikator, gdzie BI to blokada identyfikatora a identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych Internet Banking). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.

 • (z dowolnego numeru telefonu)

BI#identyfikator#PESEL, gdzie BI to blokada identyfikatora a identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.

Odblokowanie dostępu jest możliwe wyłącznie po kontakcie z placówką Banku.

Ostrzeżenie o wzroście prób kradzieży środków z rachunków klientów


Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 • wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
 • uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
 • nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców.

Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

Ostrzeżenie – Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników Call Center SGB-Bank

Informujemy o kolejnym sposobie działania oszustów. Tym razem mamy do czynienia z podszyciem się przez przestępcę pod pracownika Call Center z tzw. „działu technicznego”. Dodatkowo nr telefonu, z którego dzwoni oszust, wyświetla się Klientowi jakby rzeczywiście pochodził z Call Center SGB-Banku SA.

Tego typu sposób działania sprawców jest znany. Można o nim przeczytać w internecie, np. na stronach Związku Banków Polskich (oszuści również podszywają się pod pracowników ZBP). Szczegóły TUTAJ

Kim jest dzwoniący?


Klienci wskazują, że jest to mężczyzna ze wschodnim akcentem. Podaje się, za pracownika „działu technicznego”.

Na czym mu zależy?

 • Chce być wiarygodny.
  Dlatego podszywa się pod nr telefonu infolinii, wyjaśnia, że wszystko notuje i informuje, że rozmowa jest nagrywana.
 • Zapewnia, że troszczy się o bezpieczeństwo pieniędzy na rachunku.
  Przedstawia Klientowi, że doszło do włamania na jego konto i usiłowania dokonania przelewu. Informuje, że sprawa dotyczy wielu osób, u których doszło do włamania i dlatego dzwoni w tej sprawie również do Klienta. Pyta o dowód tożsamości, o jego zwyczaje podczas dokonywania zakupów np. jak często dokonuje transakcji w internecie, czy pobiera potwierdzenia zakupów kartą.
 • Prosi o zgodę na instalację aplikacji zewnętrznej tzw. zdalny pulpit, np. TeamViewer.
  Uzasadnia, że to dla zabezpieczenia konta, bo bez zgody Klienta nie może na nie wejść.
  Gdy Klient odmawia, oszust informuje, że za ewentualne kradzieże z rachunku będzie odpowiedzialny sam Klient.
 • Wypytuje o poufne informacje, które mają pomóc oszustowi w zalogowaniu się do rachunku, a także prosi o dane karty płatniczej.

Do czego może doprowadzić poddanie się manipulacji?

Oszustom zwykle zależy na tym, by okraść swoją ofiarę, a czasem nawet zawierają zobowiązania w imieniu Klienta. Ten dowiaduje się o tym dopiero, gdy dostaje wezwanie do zapłaty za kredyt, o który Klient nie wnioskował.

Co ma zrobić Klient gdy zadzwoni osoba, która podaje się za pracownika „działu technicznego” i wypytuje o poufne dane?

 • Rozłączyć się.
 • Upewnić się, że istotnie połączenie zostało przerwane.
 • Zadzwonić do placówki banku w którym została podpisana umowa na dostęp do usługi Internet Banking nr telefonu dostępne są na stronie internetowej Banku i przedstawić sprawę.
 • Zgłosić sprawę organom ścigania, jeśli ujawnił poufne informacje o sobie lub zainstalował aplikację wskazaną przez oszusta.
 • Przed ponownym korzystaniem z bankowości internetowej – przy użyciu nowych środków dostępu – należy upewnić się, że urządzenie, z którego korzysta jest wolne od wszelkich podejrzanych instalacji oraz zabezpieczone aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.