Kontakt
Zaloguj

Bezpieczeństwo

Blokada elektronicznego kanału dostępu

Blokady należy dokonać:

  • w placówce Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie prowadzącej rachunek – w godzinach pracy placówki,
  • wysyłając SMS pod nr 661 000 354 o treści:
    • BI#identyfikator, gdzie „identyfikator” to login Internet Banking (z numeru telefonu, na który wysyłane są hasła jednorazowe)
    • BI#identyfikator#PESEL, gdzie „identyfikator” to login do Internet Banking (z innego numeru telefonu)
  • W Internet Banking (zakładka Ustawienia >>> Kanały dostępu)
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.