Kontakt
Zaloguj

Przydatne informacje

PSD2

Od 14 września 2019 r. obowiązuje nowa Unijna Dyrektywa PSD2 dotycząca usług płatniczych. Główne założenie dyrektywy PSD2 to bezpieczeństwo płatności kartą i procedury logowania do bankowości internetowej.

Silne uwierzytelnienie

Jedną z najważniejszych zmian Dyrektywy PSD 2 jest obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienie klienta, czyli tzw, dwuetapowej weryfikacji jego tożsamości. Ma to zapewnić wyższy poziom wiarygodności i odporności na fraudy.

Tożsamość użytkownika weryfikowana jest z wykorzystaniem co najmniej dwóch niezależnych elementów należących do kategorii:

  • Wiedza (coś, co wie tylko użytkownik), np. PIN lub hasło – dynamiczne jednorazowe hasło, np. wysyłane w wiadomości SMS,
  • Posiadanie (coś, co posiada tylko użytkownik), np. karta/smartfon
  • Cecha klienta (coś, czym jest użytkownik), np. dane biometryczne – odcisk palców, rozpoznawanie twarzy.

Pragniemy poinformować, iż Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie udostępnia Klientom bankowości elektronicznej aplikację mobilną „Nasz Bank”, która umożliwia stosowanie metody silnego uwierzytelnienia bazującej na powiadomieniach PUSH. Aplikacja może służyć do autoryzacji dyspozycji składanych w systemach Internet Banking oraz Internet Banking dla Firm. Zapewnia ona zgodną z dyrektywą PSD2, dodatkową, bezpieczną i wygodną autoryzację transakcji bankowych. W przypadku Klientów posiadających usługę bankowości elektronicznej z wieloosobową autoryzacją dodatkowo wymagana jest aplikacja nPodpis.

Third Party Provider – TPP

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2
w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi. Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym
  • instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.