Kontakt
Zaloguj

O Banku

Spółdzielczy System Ochrony (IPS-SGB)

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie od listopada 2015 r. jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), zapewniającego płynność i wypłacalność banków należących do systemu, na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony SGB w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników, ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

System Ochrony SGB ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych podstaw rozwoju Uczestników Systemu Ochrony, w szczególności poprzez:

  • stworzenie bezpiecznej i stabilnej grupy bankowej;
  • stworzenie skutecznych mechanizmów zapewnienia płynności i wypłacalności Uczestników Systemu Ochrony;
  • wzajemną pomoc i współpracę oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych Uczestników.

Misja systemu

Misją Systemu Ochrony SGB jest przede wszystkim skuteczna prewencja z wykorzystaniem mechanizmów zapobiegania nadmiernemu ryzyku, aby żaden Uczestnik Systemu nie był zagrożony upadłością. Zastosowane mechanizmy prewencyjne i kontrolne oraz gotowe do wykorzystania, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, fundusze pomocowe, zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych Zrzeszenia SGB oraz SGB-Banku SA.

Szczegóły dotyczące Systemu Ochrony SGB znajdują się tutaj.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.