Kontakt
Zaloguj

Przydatne informacje

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy dotyczące split payment, czyli podzielonej płatności faktury VAT. Celem przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Finansów jest uszczelnienie krajowego systemu podatkowego. Działanie mechanizmu oparte jest na rozdzieleniu płatności dokonywanej między przedsiębiorcami. Zgodnie z założeniami podziału płatności – kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, a kwota VAT – na specjalne konto VAT. Split payment można stosować wyłącznie przy transakcjach dokonywanych przelewem bankowym, w polskiej walucie i na rzecz innych podatników VAT.

Kogo dotyczy MPP?

Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

Kogo NIE dotyczy MPP?

Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej) lub przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT).

Przypominamy:

Pamiętajmy wystawiając fakturę, że przelewy realizowane w formule Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment) realizowane są wyłącznie na rachunek rozliczeniowy (rachunek firmowy).

Jeśli na fakturze wpiszemy numer Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (ROR prywatny) przelew zostanie odrzucony.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.