Kontakt
Zaloguj

O Banku

Historia Banku

Bank z długą historią

Z danych źródłowych wynika, iż spółdzielczość bankowa w Lututowie sięga roku 1907, gdzie działało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe liczące 126 członków.

Zarząd w osobach: Prezes W. Swietliński oraz członkowie: L. Borucki, W. Korpeta, A. Kulesiak. Komisja rewizyjna w osobach: J. Pawelski, K. Bartosiński, P. Wiluś, Rada w osobach: Prezes: J. Ciemniewski, W. Małecki, B. Berkowicz. W okresie ponad 100 letniej historii Bank działał pod nazwami: Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Spółdzielnia Ludowa z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółdzielczy Bank Ludowy, Kasa Stefczyka, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, Bank Spółdzielczy.

Ostateczna nazwa Banku – „Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie” została zatwierdzona uchwałą Zebrania Przedstawicieli i obowiązuje od dnia 01.01.1999 roku.

Z historii Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

1907 1907

powstanie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego

1924 1924

powstanie Spółdzielni Ludowej z o.o. w Lututowie na bazie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, przyjęcie nowego statutu opracowanego na podstawie ustawy o spółdzielczości z dnia 29.10.1920 roku

1925 1925

zmiana nazwy na Spółdzielczy Bank Ludowy

1938 1938

zmiana nazwy na Kasę Stefczyka

1939-1945 1939-1945

wojna i okupacja hitlerowska

1950 1950

reaktywowanie spółdzielczości bankowej po wyzwoleniu pod nazwą Gminna Kasa Stefczyka

1956 1956

zmiana nazwy na Kasa Stefczyka

1958 1958

zmiana nazwy na Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, przystąpienie spółdzielni do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych

1967 1967

oddanie do użytku nowej siedziby Banku

1968 1968

zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy

1975 1975

przystąpienie Banku do Banku Gospodarki Żywnościowej

1988 1988

oddanie do użytku nowego budynku Banku

1991 1991

komputeryzacja Banku

1994 1994

otwarcie I Oddziału Banku w Czajkowie

1995 1995

podpisanie umowy zrzeszeniowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu

1996 1996

utworzenie II Oddziału Banku w wyniku przyłączenia Banku Spółdzielczego w Brąszewicach

1997 1997

utworzenie dwóch kolejnych Oddziałów w Klonowej i Złoczewie

1998 1998

otwarcie V Oddziału Banku w Kraszewicach

1999 1999

przyłączenie BS Czastary z Filią w Kurowie, BS Ostrówek, BS Wieruszów z oddziałami Galewice i Sokolniki, które stały się Oddziałami BS Lututów, zmiana nazwy na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

2000 2000

wydzielenie w Lututowie Centrali i Oddziału

2001 2001

uruchomienie kolejnych placówek Banku: Oddziału w Grabowie n/Prosną, Oddziału w Wieluniu, Filii w Wieruszowie oraz Punktu Kasowego w Wieruszowie (w Urzędzie Skarbowym),

2002 2002

przyjęcie nowego Statutu Banku oraz zarejestrowanie go w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi

2003 2003

otwarcie nowej siedziby Oddziału w Czajkowie, uruchomienie Filii w Mikstacie

2005 2005

utworzenie Punktu Kasowego w Wielgiem, przekształcenie Filii w Mikstacie na Oddział, utworzenie Filii w Wieluniu

2008 2008

uruchomienie Punktu Kasowego w Złoczewie (w Punkcie Energetycznym)

2009 2009

utworzenie Punktu Kasowego w Wieluniu (w Punkcie Energetycznym)

2011 2011

Bank Zrzeszający GBW S.A. w Poznaniu zmienia nazwę na SGB – Bank S.A. w Poznaniu

2013 2013

otwarcie Punktu Kasowego w Osieku oraz Punktu Kasowego w Wieluniu (w Spółdzielni Mieszkaniowej)

2014 2014

powołanie nowego członka Zarządu Banku w osobie p. Tomasza Klimeckiego

2016 2016

uruchomienie w Banku w Lututowie pierwszego bankomatu biometrycznego

2017 2017

Jubileusz 110-lecia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

2017 2017

powołanie nowego członka Zarządu Banku w osobie p. Katarzyny Lasota-Furmańskiej

2018 2018

odejście na zasłużoną emeryturę p. Sabiny Kowalczyk Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Banku

2018 2018

oddanie do użytku wyremontowanego i zmodernizowanego budynku Oddziału w Klonowej

2019 2019

powołanie nowego członka Zarządu Banku w osobie p. Iwony Kopeć-Magda

2020 2020

oddanie do użytku wyremontowanego i zmodernizowanego budynku Oddziału w Wieluniu

01.01.2021 01.01.2021

przejście na zasłużoną emeryturę p. Mariana Fity Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Rada Nadzorcza Banku powierzyła Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu p. Tomaszowi Klimeckiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku

23.03.2021 23.03.2021

uruchomienie nowej strony internetowej Banku

10.06.2021 10.06.2021

powołanie p. Tomasza Klimeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

04.04.2023 04.04.2023

połączenie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, jako Banku Przejmującego z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, jako Banku Przejmowanego

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.