Kontakt
Zaloguj

O Banku

Władze Banku

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Tomasz Klimecki

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie pełniący obowiązki Prezesa Zarządu , jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył 6 kierunków studiów podyplomowych w zakresie bankowości oraz matematyki. Dodatkowo w ciągu ostatnich 10 lat odbył ponad 130 szkoleń w zakresie zagadnień dotyczących bankowości. Prace w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczął 01.09.2005 r. jako stażysta. Przez kolejne 6 lat zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy klienta, doradcy kredytowego. Od 2011 r. pełnił przez 3 lata obowiązki dyrektora oddziału w Wieluniu. Od 26.09.2014 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlu. Od grudnia 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu. Od 01.01.2021 r. w nowej roli – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Z zamiłowania: od 30 lat rolnik. Zainteresowany: ekonomią, historią, geografią i przyrodą.

Katarzyna Lasota-Furmańska

Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka

Nadzoruje Pion Ryzyka, jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie finansami i bankowość. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pracę w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczęła w roku 2000. Od grudnia 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W roku 2019 uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego ryzyko istotne.

Prywatnie jest żoną i mamą oraz pasjonatką kryminałów.

Iwona Kopeć-Magda

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczny

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym w zakresie rachunkowości, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu controlingu na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Posiada także Europejski Certyfikat Bankowca w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości. Pracę w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczęła w 1998 roku zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach. Najpierw jako referent pracowała w obsłudze klientów, następnie jako inspektor ds. kontroli wewnętrznej, by we wrześniu 2012 roku zostać kierownikiem Zespołu Audytu Wewnętrznego a następnie Naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej. W marcu 2019 została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Prywatnie żona, mama oraz miłośniczka jazdy rowerowej i podróży.

 

 

 

Rada Nadzorcza Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Ryszard Strzelczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Józef Grzegorek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grażyna Dobruchowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Chałupka

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Haręża

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Janicki

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Jeziorny

Członek Rady Nadzorczej

Marek Kapica

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Karsznia

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Knopek

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Pogonowicz

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Szyszka

Członek Rady Nadzorczej

Hubert Stasierski

Członek Rady Nadzorczej

Czesław Warszawski

Członek Rady Nadzorczej

Wacław Żbikowski

Członek Rady Nadzorczej

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.