Kontakt
Zaloguj

O Banku

Władze Banku

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Tomasz Klimecki

Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył 6 kierunków studiów podyplomowych w zakresie bankowości, matematyki oraz ryzyk bankowych. W ciągu ostatnich 10 lat odbył szereg szkoleń dotyczących zarządzania bankiem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, działalności handlowej, planowania strategicznego, kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym. Pracę w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczął 01.09.2005 roku jako stażysta. Przez kolejne 6 lat zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy klienta, doradcy kredytowego. Od 2011 roku pełnił przez 3 lata obowiązki dyrektora oddziału w Wieluniu. W dniu 26.09.2014 roku powołany został na stanowisko Członka Zarządu Banku ds. Handlu, a od października 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu. W ostatnim czasie tj. od 01.01.2021 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, natomiast
w dniu 10.06.2021 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
Tomasz Klimecki to prawdziwy menedżer, otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia, energiczny, odważny, nastawiony na rozwój.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Z zamiłowania: od 30 lat rolnik. Zainteresowania: ekonomia, historia, geografia oraz przyroda.

Katarzyna Lasota-Furmańska

Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka

Nadzoruje Pion Ryzyka, jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie finansami i bankowość. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pracę w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczęła w roku 2000. Od grudnia 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W roku 2019 uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego ryzyko istotne.

Prywatnie jest żoną i mamą oraz pasjonatką kryminałów.

Iwona Kopeć-Magda

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno- Handlowych

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym w zakresie rachunkowości, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu controlingu na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Posiada także Europejski Certyfikat Bankowca w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości. Pracę w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczęła w 1998 roku zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach. Najpierw jako referent pracowała w obsłudze klientów, następnie jako inspektor ds. kontroli wewnętrznej, by we wrześniu 2012 roku zostać kierownikiem Zespołu Audytu Wewnętrznego a następnie Naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej. W marcu 2019 została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Prywatnie żona, mama oraz miłośniczka jazdy rowerowej i podróży.

Rada Nadzorcza Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Józef Grzegorek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gabryelczak

Wiceprzewodniczący RN

 

Leszek Jeziorny

Wiceprzewodniczący RN

 

Grażyna Dobruchowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu RN

 

Andrzej Chałupka

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Haręża

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Janicki

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Japiński

Członek Rady Nadzorczej

Marek Kapica

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Karsznia

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu RN

Jarosław Kiński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Knopek

Członek Rady Nadzorczej

Miron Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Pogonowicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Hubert Stasierski

Członek Rady Nadzorczej

Izabela Stolińska

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Szyszka

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Czesław Warszawski

Członek Rady Nadzorczej

Wacław Żbikowski

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.