Kontakt
Zaloguj

Przydatne informacje

Informacja o marżach walutowych

Od 19 kwietnia 2021 r. użytkownicy kart SGB są powiadamiani o marży za przewalutowanie transakcji dla płatności kartami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EOG (innej niż waluta karty) za pomocą SMS-ów wysyłanych na numer telefonu komórkowego podany w Banku.

Wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Więcej informacji o marżach walutowych dla kart płatniczych znajdziesz TUTAJ

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.