Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie wdrożył Strategię ESG

Komunikaty
31 01.2023

W dniu 30 stycznia 2023 r. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Strategia ESG na lata 2023-2027.

Naszą misją jest służenie klientom w zakresie bezpieczeństwa finansowego, produktowego
i usług, z poszanowaniem istniejącego otoczenia oraz otaczających nas społeczności. Prowadzimy zrównoważoną działalność z uwzględnieniem naszego wpływu na środowisko naturalne.

Filary Strategii ESG Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oparte zostały na Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. i stanowi uniwersalny i ambitny  plan rozwoju dla świata. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

Bank w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ komunikuje pięć podstawowych celi:

1) Cel 7. Czysta i dostępna energia.

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

2) Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu.

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

3) Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia.

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

4) Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne.

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

5) Cel 4. Dobra jakość energii.

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.