Kontakt
Zaloguj

Aktualności

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Aktualności
17 03.2022

Zgodnie z §28 ust. 1 pkt. 7 Statutu Banku Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zwołuje Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Grup Członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich w RBS w Lututowie.
 5. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku:
  – przedstawienie Regulaminu wyborów Przedstawicieli,
  – zgłoszenie kandydatów,
  – wybór Komisji Skrutacyjnej,
  – wybory.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
 8. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 rok.
 9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, kierunkami rozwoju działalności Banku na 2022 rok oraz porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 11. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 12. Zakończenie.

Zarząd RBS w Lututowie

 

Terminy Zebrań sprawozdawczo-wyborczych Grup Członkowskich RBS w Lututowie w 2022 roku

Rozpoczęcie Zebrań godz. 10.00

24.03.2022 r. Ostrówek

25.03.2022 r. Sokolniki

28.03.2022 r. Klonowa

29.03.2022 r. Grabów nad Prosną

30.03.2022 r. Mikstat

31.03.2022 r. Czajków

01.04.2022 r. Czastary

04.04.2022 r. Złoczew

05.04.2022 r. Wieluń

06.04.2022 r. Wieruszów

07.04.2022 r. Galewice

08.04.2022 r. Lututów

11.04.2022 r. Brąszewice

12.04.2022 r. Kraszewice

 

Sala UG w Ostrówku

Sala GOKSiT w Sokolnikach, ul. Parkowa 1

Sala Oddziału w Klonowej

Sala OSP w Grabowie n/Prosną, ul. Kolejowa 3

Sala MGOK w Mikstacie, ul. Chopina 1

Sala UG w Czajkowie

Sala Oddziału w Czastarach

Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie

Sala nr 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Sala OSP w Wieruszowie, ul. Mickiewicza 13

Sala GOK w Galewicach, ul. Wieruszowska 8

Sala MOK w Lututowie, ul. Wieruszowska 17

Sala Oddziału w Brąszewicach

Restauracja Łużyczanka w Kraszewicach

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.