Zapoznaj się z atrakcyjną ofertą jaką nasz Bank kieruje dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Poznaj warunki atrakcyjnej oferty na produkty i usługi finansowe dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i działalność rolniczą.
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy specjalne warunki ofert na produkty i usługi finansowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Po Walnym zebraniu

 
Czytaj więcej...
Marian Fita- prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie podczas Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Banki spółdzielcze są elementem polskiego rynku finansowego. Stanowią, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, 36 proc. sieci bankowej w kraju i zatrudniają 20 proc. pracowników sektora bankowego. Na koniec ubiegłego roku działało w Polsce 540 banków spółdzielczych z 3,5 tys. placówek.

 
   W każdym z nich, zgodnie z zapisami prawa spółdzielczego, musi się odbyć doroczne zebranie przedstawicieli sumujące działalność w roku kalendarzowym. Wymogi prawa i statutów mimo pandemii nie zwalniają banków spółdzielczych z obowiązku odbycia takich zebrań. Toteż Zarząd Banku, przygotowując je, zadbał o wszelkie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w lipcu tego roku. Waga tegorocznego zebrania była ogromna zważywszy na niewiadome jeszcze wtedy ekonomiczne skutki pandemii w sferze gospodarki narodowej oraz lokalnej, a także decyzji władz związanych z przebiegiem pandemii. Dlatego niezwykle ważne dla samorządu bankowego było przedstawienie delegatom kondycji ekonomicznej Banku oraz nakreślenie kierunków działalności na ten rok, a w efekcie także i lata następne.

Czytaj więcej...
                                                                               Prezydium Zebrania Przedstawicieli

    Analizując podstawowe dane za rok miniony należy stwierdzić, iż sytuacja Banku jest dobra. Podstawowym miernikiem aktywności i siły każdego banku jest jego suma bilansowa. Określa ona poziom aktywów instytucji finansowej. Pod względem wielkości sumy bilansowej Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie znajduje się w grupie największych banków spółdzielczych. W minionym roku suma ta wynosiła 902 427 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do roku 2018 wrosła o 10 proc. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 5 lat wcześniej wynosiła 606 832 tys. zł.

Czytaj więcej...

   Według klasycznej teorii bankowości, zasadnicza część dochodów banków powstaje w wyniku różnicy między ogółem udzielonych kredytów a zebranymi na ten cel depozytami oraz kapitałem banków. Mimo niekorzystnych tendencji i zauważalnego w minionym roku spadku zainteresowania kredytowaniem inwestycji, Bank zwiększył poziom wartości nominalnej udzielonych kredytów i udzielił ich w wysokości 401 933 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedzającego o ponad 16 proc. Na przestrzeni minionych pięciu lat poziom obliga kredytowego zwiększył się o blisko 50 proc. W strukturze podmiotowej udzielanych kredytów warto zwrócić uwagę na rosnący w minionym roku udział kredytobiorców zaliczanych do grupy klientów indywidualnych.

Czytaj więcej...

    Depozyty to powierzone bankowi oszczędności, środki zgromadzone na lokatach i innych rachunkach klientów. Ich stan świadczy o poziomie zaufania do Banku. W minionym roku wartość nominalna depozytów osiągnęła poziom 830 498 tys. zł, co w stosunku do roku 2018 stanowi wzrost o blisko 11 proc. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom depozytów wzrósł o ponad 55 proc. Zwraca uwagę bardzo wysoki przyrost depozytów osób prywatnych, co należy uznać za wyraz wysokiej wiarygodności Banku wśród mieszkańców regionu.
    Jeżeli przyjrzymy się podmiotowej strukturze udzielonych kredytów oraz depozytów, zobaczymy, że Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, mimo lokalnego pola aktywności handlowej, stał się bankiem o uniwersalnym charakterze, zdolnym zabezpieczyć potrzeby finansowe wszystkich środowisk.

Czytaj więcej...

    Fundusze własne na koniec minionego roku wyniosły 57 793 tys. zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o ponad 4 proc.). Wzorem lat ubiegłych Zebranie Przedstawicieli przeznaczyło go na zwiększenie funduszu zasobowego, czyli kapitałów. Dla funkcjonowania Banku ma to istotne znaczenie, gdyż pozwala na zwiększanie akcji kredytowej i podwyższa bezpieczeństwo powierzonych mu depozytów.
    Miniony rok obfitował także w wiele wydarzeń ważnych dla Banku i jego klientów. Bank zajmował wysokie miejsca w rankingach ogłaszanych przez organizacje, redakcje i instytucje zajmujące się badaniem oraz oceną funkcjonowania banków. Tradycyjnie był też sponsorem wielu wydarzeń w sferze lokalnych działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. O wielu wydarzeniach informowaliśmy w minionym roku na łamach kwartalnika.

Czytaj więcej...                                                   Podziękowania skierowane przez Zarząd Banku do pani Danuty Bartos, dyrektor SGB Bank S.A. Oddział w Sieradzu, z okazji przejścia na emeryturę

    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2020, przygotowanym przez „Strefę Gospodarki” i zamieszczonym w ogólnopolskim wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Oceniając działające w Polsce banki spółdzielcze Redakcja Strefy Gospodarki zwracała uwagę na szereg czynników. Poza ekonomicznymi czy kadrowymi, wielką wagę przyłożyła do oceny współdziałania banku w ramach lokalnych społeczności.
    Określenie kierunków działania na najbliższy okres było dla Zebrania Przedstawicieli niezwykle trudnym zadaniem ze względu na skutki pandemii odbijające się na gospodarce i przychodach mieszkańców powiatów wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Nie bez znaczenia są też decyzje władz centralnych i Narodowego Banku Polskiego mające na celu pobudzenie gospodarki, lecz obciążające jednocześnie banki wieloma restrykcjami wpływającymi na ich bieżącą działalność. Wbrew oczekiwaniom większości rynkowych analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) znacznie obniżyła stopy procentowe i zmniejszyła rezerwę bazową.
    Obecny kryzys, w odróżnieniu od poprzednich, nie wywodzi się z sektora finansowego. Niemniej, w sposób oczywisty ma na niego wpływ. Jak będzie wyglądał sektor bankowy po pandemii trudno dziś wyrokować. Dla klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie istotne jest to, iż Bank wkroczył w rok bieżący w dobrej kondycji ekonomicznej, a jego Zarząd i Rada Nadzorcza nieustannie trzymają rękę na pulsie. 

                                                                                                                                                                   Andrzej Malanowski

                                                                                                                                                                                            
Czytaj więcej...

Delegaci na Zebraniu Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Aplikacja mobilna SGB Mobile

Czytaj więcej...

 

 

 

Pobierz SGB Mobile i miej bank w zasięgu ręki!

SGB Mobile jest przejrzysta, funkcjonalna i po prostu ładna. Ogromną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego aplikacja posiada szereg zabezpieczeń, a płatności i dyspozycje potwierdzasz bezpiecznymi metodami autoryzacji. Znajdziesz w niej wszystko, czego potrzebujesz do codziennego bankowania.

  • Dostęp do rachunku kiedy chcesz

W aplikacji sprawdzisz stan konta (dla Twoich rachunków osobisty, oszczędnościowych, walutowych oraz wszystkich kart), historię wydatków i wpływów oraz szczegółowe informacje o koncie.

  • Przelewy w dowolnym momencie

Łatwo i bezpiecznie zrealizujesz przelew – za pomocą smartfona lub tabletu. Nie odkładaj płatności na później – parę kliknięć i masz je z głowy.

  • Portfele cyfrowe i BLIK

W SGB Mobile szybko aktywujesz usługę i BLIK oraz dodasz swoją kartę do portfela cyfrowego Google Pay lub Apple Pay. Płać mobilnie tak jak Ci najwygodniej. W aplikacji masz kontrolę nad swoimi kartami, możesz je zablokować w portfelach cyfrowych na wszystkich urządzeniach mobilnych. Ta usługa to bezpieczeństwo i ogromna wygoda w jednym.

  • Zarządzanie subskrypcjami

To zupełnie nowa usługa, dzięki której możesz w jednym miejscu sprawdzić, w jakich sklepach internetowych zarejestrowana jest Twoja karta płatnicza SGB oraz możesz zablokować pobieranie środków z kasty przez sklep internetowy. Nowa funkcjonalność to również śledzenie na bieżąco do jakich abonamentów subskrypcyjnych dodałeś kartę SGB oraz możliwość zablokowania w prosty sposób kolejnej płatności, np. za serwis streamingowy.

  • Zmień limit

Dzienne limity transakcji są dodatkowym zabezpieczeniem Twoich pieniędzy, jednak zdarzają się jednorazowe większe zakupy. Teraz możesz w łatwy i bezpieczny sposób zwiększyć lub zmniejszyć limit za pomocą aplikacji – już nie musisz iść do banku!

Przewodnik po aplikacji SGB Mobile

 

Usługa BLIK w bankomatach

 

Czytaj więcej...

BLIKIEM możesz płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, internetowych, a także wypłacać gotówkę z następujących bankomatów Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:

 

Brąszewice, Górna 9
Czajków, Czajków 34
Galewice, Przemysłowa 10
Grabów n/Prosną, Rynek Wł. Jagiełły 1c
Lututów, Klonowska 2
Ostrówek, Ostrówek 114
Sokolniki, Piłsudskiego 1
Wieluń, pl. Legionów 2
Wieruszów, Fabryczna 6
Wieruszów, ul. Piskorska 12
Złoczew, ul. Starowieluńska 18

 

Szczegółowe informacje o BLIKU znajdą Państwo na stronie www.rbs.lututow.pl/index.php/osoby-prywatne/bankowosc-elektroniczna lub www.sgb.pl/blik.

Opłaca się opłacać kartą Visa

Czytaj więcej...

 

Opłacaj rachunki kartą Visa i graj o samochód i tysiące innych nagród!

W konkursie do wygrania samochód MINI Hatch 3 door oraz ponad 4000 voucherów na zakupy w sklepach internetowych.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • Wybierz fakturę, którą chcesz opłacić.
  • Wybierz kartę Visa jako środek płatniczy oraz Blue Media S.A. jako pośrednika płatności.
  • Uzupełnij dane karty, potwierdź płatność i gotowe!
  • Przejdź do formularza konkursowego i odpowiedz na pytanie.

Każdy rachunek opłacony kartą Visa to szansa na kolejne zgłoszenie. Dowiedz się więcej na oplacasie.pl.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!

#Gaszynchallenge

Czytaj więcej...

 

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie został nominowany przez Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej do wyzwania #Gaszynchallenge. Tym razem pracownicy Banku wykonywali pompki i przysiady dla Amelki Gidelskiej chorej na amioplazję, która na leczenie w USA i Niemczech potrzebuje 3,5 mln złotych. Podczas wyzwania udało nam się zebrać kwotę 705 zł, którą przekazaliśmy na konto Amelki w fundacji siepomaga.pl

Do dalszej pomocy Amelce nominujemy Bank Spółdzielczy w Błaszkach i Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie.

Zachęcamy do niesienia pomocy.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengeamelka

Nakaz zasłaniania nosa i ust

Czytaj więcej...

 

Drodzy Klienci Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, w placówkach Banku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust !!!

Bankomaty bezprowizyjne

Skorzystaj z bezprowizyjnych bankomatów SGB  w całej Polsce.

Wyszukaj na mapie lokalizację bankomatów w Twojej okolicy.


Przekazy zagraniczne

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
BIC/SWIFT GBWCPLPP oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN. Przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL

Kontakt

Centrala banku
Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie,  98-360 Lututów,
ul.Klonowska 2
tel. 43 871 40 23,
tel. 43 871 49 90
godz. otwarcia: pn.-pt. 7.45-16.00

email: rbslututow@pro.onet.pl