Kontakt
Zaloguj

Kredyt EKO

Bądź z nami EKO, zadbaj o środowisko!

Przeznaczenie kredytu

 

  • zakup i montaż instalacji ekologicznych,
  • kotły ekologiczne CO,
  • przyłącza do sieci gazowej,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie budynku mieszkalnego (termomodernizacja),
  • zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym,
  • zakup sprzętu AGD A+++,
  • refinansowanie 90 % nakładów poniesionych w ramach realizacji przedsięwzięć proekologicznych,
  • inne działania proekologiczne.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 7,21%,

Maksymalna kwota kredytu – 50 000,00 zł

Maksymalny okres kredytowania 5 lat.
Zabezpieczenie kredytu ustalanie indywidualnie

Oprocentowanie kredytu zmienne:
WIBOR 12M + marża banku 4,05 pp., tj. 4,30 %
WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Prowizja:
Prowizja przygotowawcza w wysokości 2,0 % kwoty udzielonego kredytu.
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 miesięcznie

Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu do dostarczenia faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 80 % kwoty udzielonego kredytu, pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego:

1) oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 4,30 %,
2) całkowity koszt kredytu wynosi 897,35 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 170,00 zł,
b) prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 170,00 zł,
c) odsetki od kredytu 557,35 zł,
d) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
3) całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł,
4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,21%,
5) okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,
6) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 314,64 zł,
7) 32 miesięczne równe raty w wysokości 274,46 zł i ostatnia rata wyrównawcza
w wysokości 274,63 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwota wysokości zadłużenia.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2021 r.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.