Kontakt
Zaloguj

Przydatne informacje

Promocje

Promocja kredytu mieszkaniowego

Zbuduj z nami dom swoich marzeń

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego
 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • remont nieruchomości mieszkalnej,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Korzyści dla Ciebie:

 • długi okres kredytowania,
 • elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta,
 • szybka decyzja kredytowa.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania od 2,72%*
* przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30%

Promocja obowiązuje od 15 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. włącznie i polega na obniżeniu oprocentowania kredytu oraz obniżeniu prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie kredytu:

1. przy wkładzie własnym w inwestycję co najmniej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,29,
2. przy wkładzie własnym w inwestycję poniżej 30% WIBOR 3M + marża banku 2,59.

WIBOR 3M, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.
Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego
Prowizja przygotowawcza 1,2% kwoty udzielonego kredytu.
Prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie.

Szczegółowe warunki promocji określa „Regulamin promocji kredytu mieszkaniowego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego

Okres obowiązywania umowy o kredyt mieszkaniowy (kredytowania) 25 lat (300 miesięcy). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,72% przy założeniu, że udział środków własnych w inwestycję wynosi co najmniej 30%. Całkowita kwota kredytu  250 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 333 999,49 zł, oprocentowanie zmienne 2,55%, całkowity koszt kredytu 83 999,49 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 3 000,00 zł, odsetki 80 249,49 zł, prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania 750,00 zł), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata w wysokości 1 375,69 zł.

Raty malejące – są to raty obejmujące część kapitału (wynikająca z podziału kwoty udzielonego kredytu na ustaloną liczbę rat) oraz odsetki naliczane od aktualnej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Wysokość części kapitałowej jest stała, natomiast wysokość odsetek stopniowo maleje wraz z obniżaniem się kwoty kapitału pozostającego do spłaty, który stanowi podstawę ich naliczania. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.09.2020 r.  na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń  losowych, nie znany koszt nie wliczony do RRSO.
Umowa o kredyt mieszkaniowy będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z umowy ubezpieczenia budowy, której kosztu nie da się przewidzieć.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.