Kontakt
Zaloguj

polityka-prywatnosci-aplikacja-nasz-bank

Polityka prywatności

1.Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

2.Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

1)komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek,
z użyciem mechanizmów szyfrujących,

2)uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

a)pamięci,

b)komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

c)informacji o lokalizacji,

d)aparatu fotograficznego,

e)danych kontaktów.

3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

4.  Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

5.  W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

6.  Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej
Polityki Prywatności na stronie www.rbs.lututow.pl

Wersja na dzień: 12.11.2020 r.

Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.