Kontakt
Zaloguj

Kredyty

Kredyt gotówkowy EKO

Bądź z nami EKO! Zadbaj o środowisko i wspieraj działania proekologiczne - pomoże Ci w tym Kredyt EKO!

Odkryj szereg możliwości z kredytem gotówkowym EKO

zakup i montaż instalacji ekologicznych
kotły ekologiczne CO
przyłącza do sieci gazowej
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
docieplenie budynku mieszkalnego (termomodernizacja)
zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym
zakup sprzętu AGD A+++
inne działania proekologiczne

Wspieraj działania proekologiczne i bądź z nami EKO!

Planujesz inwestycję budowlaną, która dotyczy odnawialnych źródeł energii, a może budowę domu energooszczędnego? Skorzystaj z naszej oferty na kredyt gotówkowy EKO. Wspólnie możemy więcej dla naszej planety!

 

Maksymalna kwota kredytu – 50 000,00 zł
Maksymalny okres kredytowania 5 lat.
Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.

Oprocentowanie kredytu zmienne:

WIBOR 12M + marża banku 4,05 pp., tj. 4,30%
WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Prowizja:

Prowizja przygotowawcza w wysokości 2,0% kwoty udzielonego kredytu. Prowizja za obsługę kredytu 2,50 miesięcznie.

Kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu do dostarczenia faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 80% kwoty udzielonego kredytu, pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego:

 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 4,30 %,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 812,02 zł, w którego skład wchodzą:
  a) prowizja za udzielenie kredytu 170,00 zł,
  b) prowizja za obsługę kredytu 2,50 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania 85,00 zł,
  c )odsetki od kredytu 557,02 zł,
  d) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
  e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 3. całkowita kwota kredytu 8 500,00 zł,
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,53%,
 5. okres obowiązywania umowy kredytowej 34 miesiące,
 6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 9 312,02 zł,
 7. 32 miesięczne równe raty w wysokości 274,46 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 274,30 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwota wysokości zadłużenia.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.


Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2021 r.

Poznaj więcej produktów

Załóż konto i korzystaj z bankomatów,
placówek blisko Ciebie oraz bankowości
internetowej bez dodatkowych kosztów!

Wypełnij formularz on-line
przejdź do wniosku
Przyjdź do nas i załóż konto
Wybierz placówkę
Jak oceniasz nasz bank? To dla nas ważne, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.